181. มหานิปาเต (คาถาพัน) ชาตกปาลิขุทฺทนิกาย (พระคาถามหาเวสสันดรชาฎก_พระมหาเวสฺสนฺดรพระคาถา)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 181 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง, เรื่องที่ 182 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, and เรื่องที่ 183 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “181. มหานิปาเต (คาถาพัน) ชาตกปาลิขุทฺทนิกาย (พระคาถามหาเวสสันดรชาฎก_พระมหาเวสฺสนฺดรพระคาถา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 8, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17619.