147. สารสงฺคห.(พฺรสารตถสงฺคห)

Files

Collection:

Citation

พระนันทาจารย์ เป็นผู้แต่ง แม่เฉง เป็นผู้สร้าง เมื่อพ.ศ.2453 (ร.5) , “147. สารสงฺคห.(พฺรสารตถสงฺคห),” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17616.