146. มหานิปาตวณฺณนา (ทสชาติ) ชาฎฺกกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา.(พระมโหสถบัณฑิตเผด็จ)

Files

Collection:

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง จีนยา เป็นผู้สร้าง เมื่อพ.ศ.2453 (ร.5) , “146. มหานิปาตวณฺณนา (ทสชาติ) ชาฎฺกกถา ขุททกนิกายฎฺฐกถา.(พระมโหสถบัณฑิตเผด็จ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 6, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17615.