145. มหาสติปฏฺฐานสุตฺต.(พระมหาสติปัฏฐานสูตร)

Files

Collection:

Citation

พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง, “145. มหาสติปฏฺฐานสุตฺต.(พระมหาสติปัฏฐานสูตร),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17614.