143. ธมฺมปวณฺณนา ธมฺมปวณฺณนา ขุทฺทนิกายฏฺฐกถา. (ธมฺมปท ขั้นปลาย)

Files

Collection:

Citation

“143. ธมฺมปวณฺณนา ธมฺมปวณฺณนา ขุทฺทนิกายฏฺฐกถา. (ธมฺมปท ขั้นปลาย),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17611.