140. ธมมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุททกนิกายปฏฺกถา (พระธมฺมปทฏฐกถา ขั้นต้น)

Files

Collection:

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์แต่ง พ่ออ่าน แม่เจี้ยวสร้าง เมื่อปีพ.ศ. 2450 (ร.5), “140. ธมมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุททกนิกายปฏฺกถา (พระธมฺมปทฏฐกถา ขั้นต้น),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17608.