เรื่องนารายณ์ทรงครุฑ

Files

Citation

กรมศิลปากร, “เรื่องนารายณ์ทรงครุฑ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17602.