179. โสตพฺพมาลินี(พฺรโสตพฺพมาลินี).

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 180 พระอรุนุทธาจารย์ เป็นผู้แต่ง สีกากี๋ เป็นผู้สร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2460 (ร.6), “179. โสตพฺพมาลินี(พฺรโสตพฺพมาลินี).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 22, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17598.