169. มหานิปาตวณฺณนา(เวสฺสนฺชาดก)ชาตกฎฐกถา.(ขุทฺทกนิกายฎฐกถา(พฺรมหาเวสฺสนฺตรชาฎก วนฺนปเวตกณฺฑํ_กุมารปพฺพ)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 169 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง , “169. มหานิปาตวณฺณนา(เวสฺสนฺชาดก)ชาตกฎฐกถา.(ขุทฺทกนิกายฎฐกถา(พฺรมหาเวสฺสนฺตรชาฎก วนฺนปเวตกณฺฑํ_กุมารปพฺพ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 8, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17596.