167. มหานิปาตวณฺณนา(เวศฺสนฺตรชาดก) ชาดกกฏฺฐกถา ขุทฺทนิกายฏฺฐกถา(พระมหาเวสฺสนฺตรชาฎก หิมวนนฺตวณฺณนา_นครกัณฑ)

Files

Collection:

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง จีนนา อำแดงปุ้ย เป็นผู้สร้าง, “167. มหานิปาตวณฺณนา(เวศฺสนฺตรชาดก) ชาดกกฏฺฐกถา ขุทฺทนิกายฏฺฐกถา(พระมหาเวสฺสนฺตรชาฎก หิมวนนฺตวณฺณนา_นครกัณฑ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 23, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17595.