166. ปฐมสมฺโพธิ(วิตฺถาร).(พระปฐมสมฺโพธิปริจฺเฉท_พระปฐมสมฺโพธิ_อุรุเวลคมนปริวตฺตปริจฺเฉท).

Files

Collection:

Citation

พระกิมพร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดใหญ่สุวรรณราม รวม 100 ชื่อ เป็นผู้สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2463 (ร.6), “166. ปฐมสมฺโพธิ(วิตฺถาร).(พระปฐมสมฺโพธิปริจฺเฉท_พระปฐมสมฺโพธิ_อุรุเวลคมนปริวตฺตปริจฺเฉท).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17594.