155. สารสงฺคห.(พระสารตฺถสงฺคห)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 155 พระนันทาจารย์ เป็นผู้แต่ง, เรื่องที่ 158 พระอรนุทธาจารย์ เป็นผู้แต่ง, and เรื่องที่ 159 นายติส, นางคุ้ม, ลูกตึ้ง เป็นผู้แต่ง, “155. สารสงฺคห.(พระสารตฺถสงฺคห),” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17592.