152. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรภิธมฺมภิธมฺมตฺถ_สงฺคิณีคัมภีต้นแต่งตามปฺรสง_พฺรสมตฺถ_มหาปฺฐาน).

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 152 แม่สุ่น พ.ศ.2408 (ร.4), “152. สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม.(พฺรภิธมฺมภิธมฺมตฺถ_สงฺคิณีคัมภีต้นแต่งตามปฺรสง_พฺรสมตฺถ_มหาปฺฐาน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed June 25, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17589.