150. โพชฺฌงฺค. (พระธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค_พระอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค).

Files

Collection:

Citation

พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง, “150. โพชฺฌงฺค. (พระธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค_พระอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17588.