149. มหานิปาตฺวณฺณนา(ทสชาติ)ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระมโหสถชาฎก)

Files

Collection:

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “149. มหานิปาตฺวณฺณนา(ทสชาติ)ชาตกฏฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา (พระมโหสถชาฎก),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17587.