138. ติโลกวินิจฺฉย.(พฺรไตรโลกวินิจฺฉยฺยนิริยกถา ขั้น 2

Files

Collection:

Citation

“138. ติโลกวินิจฺฉย.(พฺรไตรโลกวินิจฺฉยฺยนิริยกถา ขั้น 2,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17585.