129. ติโลกวินิจฺฉย.(พฺรไตรโลกยวินิจเฉยกถา)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 132 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “129. ติโลกวินิจฺฉย.(พฺรไตรโลกยวินิจเฉยกถา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17584.