112. พุทธวิส (พฺรพุทธวงศ์)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 117 พระศิริมังคลาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “112. พุทธวิส (พฺรพุทธวงศ์),” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17582.