104. ภิกฺษุปาติโมกฺข.(พระปาฏิโมกข)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 104 – 107 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง, “104. ภิกฺษุปาติโมกฺข.(พระปาฏิโมกข),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17581.