100. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฺฐกถา ขุทฺทนิกายฏฺฐกถา. (พฺรธมฺมปท ขั้นปลาย)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 100 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, เรื่องที่ 101 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, and เรื่องที่ 103 พระอุนุรุจธาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “100. ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฺฐกถา ขุทฺทนิกายฏฺฐกถา. (พฺรธมฺมปท ขั้นปลาย),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17580.