98. สตฺตปฺปกรณาภิธนฺม.(พระวิภงฺงคปกรณ_พระสมนฺตมมหาปฏฺฐานปรกรณจาริตามประสงค์)

Files

Collection:

Citation

“98. สตฺตปฺปกรณาภิธนฺม.(พระวิภงฺงคปกรณ_พระสมนฺตมมหาปฏฺฐานปรกรณจาริตามประสงค์),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17579.