93. โลกนยชาดก.(พฺรโลกนยเผท็จ)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 93 แม่หยวก, แม่หุ่น, โยมง่วน, เป็นผู้สร้าง, เรื่องที่ 97 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, and เรื่องอื่นๆๆม่ปรากฎ, “93. โลกนยชาดก.(พฺรโลกนยเผท็จ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17578.