92. ปฐมสมฺโพธิ(วิตฺถาร). (พระปฐมสมโพธิ_ปริจฺเฉท_พระนิพพานสูตร

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 88 พระพุทะพจน์ เป็นผู้แต่ง, “92. ปฐมสมฺโพธิ(วิตฺถาร). (พระปฐมสมโพธิ_ปริจฺเฉท_พระนิพพานสูตร,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 23, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17577.