88. ภิกฺษุปาติโมกข. (พระปาฏิโมกฺขแปล).

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 88 พระพุทะพจน์ เป็นผู้แต่ง, “88. ภิกฺษุปาติโมกข. (พระปาฏิโมกฺขแปล).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 26, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17576.