73. จนฺทสูวกวิกสุตฺต. (พฺรคาถาจุนทสุตฺตตรีสูตร_จบบริบวรรณ).

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 78 พระพรหมราชปัญญา เป็นผู้แต่ง and เรื่องที่ 79 แม่เทียม เป็นผู้สร้าง เมื่อปีพ.ศ. 2466 (ร.6), “73. จนฺทสูวกวิกสุตฺต. (พฺรคาถาจุนทสุตฺตตรีสูตร_จบบริบวรรณ).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 27, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17573.