68. ภิกษุปาติโมกฺข. (พรปาฎิโมกขปาริสุทศีล_ปริปุณณนิฏฐิตา).

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 68 พระพุทธพจน์ เป็นผู้เต่ง and เรื่องอื่นไม่ปรากฎ, “68. ภิกษุปาติโมกฺข. (พรปาฎิโมกขปาริสุทศีล_ปริปุณณนิฏฐิตา).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed May 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17572.