67. สตฺตปปกรณาภิธฺม. (พระอภิธมฺมสังคิณีปกรณา_พระมหาปัฎฐาน).

Files

Collection:

Citation

“67. สตฺตปปกรณาภิธฺม. (พระอภิธมฺมสังคิณีปกรณา_พระมหาปัฎฐาน).,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 17, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17571.