61.มหานิปาตวณฺณณนา (เวสสนฺตรชาตก) ชาตกฏฐกถา (พระมหาเวสฺสนฺตรชาฏก ทสภร_นครกัณฺฑ)

Files

Collection:

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง , “61.มหานิปาตวณฺณณนา (เวสสนฺตรชาตก) ชาตกฏฐกถา (พระมหาเวสฺสนฺตรชาฏก ทสภร_นครกัณฺฑ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed December 3, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17568.