53.ชาลีกณฺหาภิเสก (พระชาลีอภิเษก)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 54 พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง and เรื่องที่ 59 พระกัสสปะ เป็นผู้แต่ง, “53.ชาลีกณฺหาภิเสก (พระชาลีอภิเษก) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17567.