47.มหาวิปาก(พฺรมหาวิปากนิรยกถา)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 39 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง and เรื่องที่43 พระพรหมราชปัญญา เป็นผู้แต่ง, “47.มหาวิปาก(พฺรมหาวิปากนิรยกถา) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17566.