39.ภิกขุปาติโมกฺข (ปาฏิโมกฺข)

Files

Collection:

Citation

เรื่องที่ 39 พระพุทธพจน์ เป็นผู้แต่ง and เรื่องที่ 43 พระพรหมราชปัญญา เป็นผู้แต่ง, “39.ภิกขุปาติโมกฺข (ปาฏิโมกฺข) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed November 28, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17565.