29.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีรจนาตามปรฺสงฺค_พฺรสมนฺตมหาปฏฐานปริจฺเฉท)

Files

Collection:

Citation

“29.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรอภิธมฺมสงฺคิณีรจนาตามปรฺสงฺค_พฺรสมนฺตมหาปฏฐานปริจฺเฉท),” D-Library | National Library of Thailand, accessed January 23, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17564.