28.ตติยสงฺคีติกถา (พระตติยสงฺคายนาย)

Files

Collection:

Citation

“28.ตติยสงฺคีติกถา (พระตติยสงฺคายนาย),” D-Library | National Library of Thailand, accessed November 27, 2021, http://digital.nlt.go.th/items/show/17563.