28.ตติยสงฺคีติกถา (พระตติยสงฺคายนาย)

Files

Collection:

Citation

“28.ตติยสงฺคีติกถา (พระตติยสงฺคายนาย),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 18, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17563.