27.ปุพฺสิกฺขาวณฺนา (ปุพฺพสิกขา รตนสคฺค)

Files

Collection:

Citation

“27.ปุพฺสิกฺขาวณฺนา (ปุพฺพสิกขา รตนสคฺค) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17562.