23.อุโปสถกมฺมกถา (พระอุโปสถกมฺมกถา)

Files

Collection:

Citation

พี่ยา เป็นผู้สร้าง, “23.อุโปสถกมฺมกถา (พระอุโปสถกมฺมกถา),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17561.