20.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมตสงฺคิณีปกรเผด็จแต่งตามปรฺสงคฺ_พระมหาปฏฺฐานอนนฺตนยเผด็จ)

Files

Collection:

Citation

สินแส แม่พุ่ม เป็นผู้สร้าง เมื่อพ.ศ.2456 (ร.6), “20.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมตสงฺคิณีปกรเผด็จแต่งตามปรฺสงคฺ_พระมหาปฏฺฐานอนนฺตนยเผด็จ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17558.