19.สตฺตปปกรณาภิธมฺม (พฺรอภิธมฺมํสงฺคีณีปกรณเผจทแต่งตามปรสงฺค_พระมหาปฏฺฐานอนนฺตนยเผทจผูก7จบปริปุณ)

Files

Collection:

Citation

แม่เยื้อน เป็นผู้สร้าง , “19.สตฺตปปกรณาภิธมฺม (พฺรอภิธมฺมํสงฺคีณีปกรณเผจทแต่งตามปรสงฺค_พระมหาปฏฺฐานอนนฺตนยเผทจผูก7จบปริปุณ) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17557.