18.พาหุฎีกา (ฎีกาพาหุสหสฺสมภินิมมิ_ฏีกาพาหํนนฺโทปนนฺทภุชคํ)

Files

Collection:

Citation

นายฉุย ,แม่ท่า ,จีนเจียม, จีนทอก เป็นผู้สร้าง เมื่อพ.ศ.2453(ร.5) , “18.พาหุฎีกา (ฎีกาพาหุสหสฺสมภินิมมิ_ฏีกาพาหํนนฺโทปนนฺทภุชคํ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 24, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17556.