17.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรวิภงฺคปกรณํ_นิฏฺฐิตํ_พรฺมหาปฎฺฐานปกรณาตามปฺกรณาตามปรฺสงฺค)

Files

Collection:

Citation

แม่เยื้อน เป็นผู้สร้าง , “17.สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พฺรวิภงฺคปกรณํ_นิฏฺฐิตํ_พรฺมหาปฎฺฐานปกรณาตามปฺกรณาตามปรฺสงฺค),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17555.