16.สตฺตปฺกรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมสงคิณีปริจฺเฉท_พฺรยมกปการณาสิเขปโตนิฎฺฐิโตเผฺดจ)

Files

Collection:

Citation

“16.สตฺตปฺกรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมสงคิณีปริจฺเฉท_พฺรยมกปการณาสิเขปโตนิฎฺฐิโตเผฺดจ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 8, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17554.