15.สตฺตปปตรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมตฺตสังฺคิณี) คัมภีร์ต้นแต่งตามประสงค์_พระสมนฺตมหาปฎฐาน)

Files

Collection:

Citation

หมื่นศักดา เป็นผู้สร้าง เมื่อพ.ศ.2400, “15.สตฺตปปตรณาภิธมฺม (พระอภิธมฺมตฺตสังฺคิณี) คัมภีร์ต้นแต่งตามประสงค์_พระสมนฺตมหาปฎฐาน),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 19, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17553.