13.วิปสฺสนากมฺมฎฐาน (พระวิปสฺสนากมฺมฏฐาน)

Files

Collection:

Citation

พระอนุรุทธาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “13.วิปสฺสนากมฺมฎฐาน (พระวิปสฺสนากมฺมฏฐาน) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17551.