12.อภิธมฺมตฺถสงฺคห(พระสงฺคหปริจเฉท)

Files

Collection:

Citation

พระอนุรุทธาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “12.อภิธมฺมตฺถสงฺคห(พระสงฺคหปริจเฉท),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17550.