8.มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนตรชาดก)

Files

Collection:

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “8.มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนตรชาดก),” D-Library | National Library of Thailand, accessed August 11, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17548.