6.สิกฺขาปทวินิจฺฉย (พระวิเนยฺยสิกขาปทวินิจฺเฉยฺย)

Files

Collection:

Citation

เรื่อง 7 นายเพี้ยน อำแดงเล็ก เป็นผู้สร้าง เมื่อพ.ศ.25439(ร.5), “6.สิกฺขาปทวินิจฺฉย (พระวิเนยฺยสิกขาปทวินิจฺเฉยฺย),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17547.