5.ปุพฺพสิกฺขาวณฺณา (ปุพพสิกฺขาวณฺณนาโดยประสงค์)

Files

Collection:

Citation

“5.ปุพฺพสิกฺขาวณฺณา (ปุพพสิกฺขาวณฺณนาโดยประสงค์),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17546.