4.ปฐมสมฺโพธิ (วิตฺถาร) (พฺรปฐมสมฺโพธิราชาภิเสกปริจฺเฉท_พฺรปฐมสมฺโพธิปญฺจอนุตรธานกถาตึสปริจฺเฉท)

Files

Collection:

Citation

“4.ปฐมสมฺโพธิ (วิตฺถาร) (พฺรปฐมสมฺโพธิราชาภิเสกปริจฺเฉท_พฺรปฐมสมฺโพธิปญฺจอนุตรธานกถาตึสปริจฺเฉท) ,” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 5, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17545.