3.สิกฺขาปทวินิจฺฉย (เผฺด็จ) (สิกฺขาปทวินิจฺเฉยฺยเผฺดจ)

Files

Collection:

Citation

“3.สิกฺขาปทวินิจฺฉย (เผฺด็จ) (สิกฺขาปทวินิจฺเฉยฺยเผฺดจ),” D-Library | National Library of Thailand, accessed September 29, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17544.