2.ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺฒปทวณฺณนา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺรมฺมปทบนตน)

Files

Collection:

Citation

พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่ง, “2.ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺฒปทวณฺณนา ขุททกนิกายฎฺฐกถา (พฺรมฺมปทบนตน),” D-Library | National Library of Thailand, accessed March 24, 2023, http://digital.nlt.go.th/items/show/17542.